Tin mới nhất

     Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên miền núi
Cập nhật ngày: 6/9/2018
     Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.
Cập nhật ngày: 31/8/2018
     Tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng tham vấn trường hợp cho các thành viên ban Bảo vệ trẻ em các cấp và xây dựng hương ước, quy ước phòng tránh tảo hôn trẻ em
Cập nhật ngày: 27/8/2018
     Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Cập nhật ngày: 10/8/2018
     Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020
Cập nhật ngày: 10/8/2018
     Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII
Cập nhật ngày: 9/8/2018
     Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Trẻ em
Cập nhật ngày: 26/6/2018
     Hưởng ứng sáng kiến “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học”
Cập nhật ngày: 26/6/2018
Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Trẻ em
Cập nhật: 26/6/2018 | Xem: 178

 

Tin tức chung

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.
Cập nhật: 31/8/2018
Thực hiện Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 của tỉnh Quảng Trị. Trong 2 ngày (từ ngày 29-30/8). Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII (9/8/2018)

Bảo trợ xã hội

Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Cập nhật: 10/8/2018
Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, ngày 08/8/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Thực trạng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020 (10/8/2018)

Giảm nghèo bền vững

Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Cập nhật: 15/6/2018
Ngày 31/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Theo đó, để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, Chính phủ quyết nghị một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều như sau:

Quy định mới về việc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới (1/6/2018)

Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

Tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng tham vấn trường hợp cho các thành viên ban Bảo vệ trẻ em các cấp và xây dựng hương ước, quy ước phòng tránh tảo hôn trẻ em
Cập nhật: 27/8/2018
Thực hiện chương trình công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2018, được sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, từ ngày 21 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn Kỹ năng tham vấn trường hợp cho các thành viên ban Bảo vệ trẻ em các cấp và Xây dựng hương ước, quy ước phòng tránh tảo hôn trẻ em, đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Thảng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng các đồng chí là thành viên ban Bảo vệ trẻ em các cấp, đại diện các thôn bản, UBND 10 xã có dự án Tầm nhìn Thế giới thuộc hai huyện Hướng Hoá và Đakrông.

Tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật Trẻ em (26/6/2018)

Bình đẳng giới

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018; tập huấn giảng viên nguồn
Cập nhật: 23/4/2018
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, được sự đồng ý của UBND tỉnh, sự hỗ trợ của Tổ chức Plan, ngày 18 tháng 4 năm 2018, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 và tập huấn giảng viên nguồn về nghiệp vụ công tác bình đẳng giới.

Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Trẻ em và Bình đẳng giới” (11/12/2017)

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa
Cập nhật: 31/5/2018
Ngày 29/05/2018, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Những quy định cơ bản về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (31/5/2018)

Người có công

Xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng – cần thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch lấy ý kiến nhân dân
Cập nhật: 21/1/2018
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị là mặt trận ác liệt nhất. Nhiều địa danh đã gắn liền với xương máu và chiến công của cả dân tộc như: Vình Linh, Hiền Lương, Thành Cổ Quảng Trị, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Đường 9, Khe Sanh...

Tìm kiếm, quy tập, chăm sóc phần mộ, một khía cạnh của chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” sau chiến tranh (29/11/2017)

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quảng Trị ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 31/10/2016
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 4353/KH-UBND (18/10/2016) triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tìm hiểu văn bản mới: Nghị định số 136⁄2016⁄NĐ-CP ngày 9⁄9⁄2016 của Chính phủ. (30/9/2016)

Dạy nghề

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cập nhật: 12/4/2018
Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm, Dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội...

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng: Điểm sáng trong công tác truyền thông, phân luồng học sinh phổ thông (12/4/2018)

Việc làm - An toàn lao động

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên miền núi
Cập nhật: 6/9/2018
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong hai ngày 29 và 30/8/2018, Phòng Việc làm và An toàn lao động chủ trì phối hợp với Ban Phong trào thanh niên của Tỉnh đoàn; Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Huyện đoàn của hai huyện Hướng Hóa và Đakrông và Chi nhánh Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại Thái Bình tại Quảng Trị tổ chức hai hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn các chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Quảng Trị - Năm 2018 (2/6/2018)

Thanh tra

Thông báo

Tiếp nhận ý kiến

Hình ảnh hoạt động

Video