Tin mới nhất

     Hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Cập nhật ngày: 17/1/2019
     Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật ngày: 14/1/2019
     Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Cập nhật ngày: 14/1/2019
     Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị
Cập nhật ngày: 14/1/2019
     Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Cập nhật ngày: 14/1/2019
     Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công hàng tháng qua hệ thống bưu điện
Cập nhật ngày: 5/1/2019
     Năm 2018 - 98,73% Hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Cập nhật ngày: 11/1/2019
     Quảng Trị thực hiện số hóa, nhập dữ liệu và lưu trữ điện tử hồ sơ người có công vào phần mềm
Cập nhật ngày: 3/1/2019

 

Tin tức chung

Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Cập nhật: 14/1/2019
Chiều ngày 10/01/2019, Sở Lao động –TB&XH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, CB,CC Văn Phòng Sở, Trưởng Phòng Lao động –TB&XH, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/2018)

Bảo trợ xã hội

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/1/2019
 Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (10/8/2018)

Giảm nghèo bền vững

Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
Cập nhật: 26/10/2018
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án). Theo đó:

Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (15/6/2018)

Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em

Hội nghị triển khai Luật trẻ em Cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa tảo hôn
Cập nhật: 3/12/2018
Thực hiện chương trình công tác năm 2018, ngày 30 tháng 11 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thường trực Ban Điều hành Bảo vệ trẻ em tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai Luật trẻ em, cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em và phòng ngừa kết tảo hôn. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng chí Phan Văn Linh, TUV, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh; đại diện tổ chức Plan Việt Nam, tổ chức Plan tại Quảng Trị; Thành viên điều hành bảo vệ trẻ em tỉnh, Trưởng ban và thành viên Ban điều hành Bảo vệ trẻ em các huyện, thị, xã, thành phố và các xã thuộc vùng dự án Plan...

Hội thảo Đánh giá giữa kỳ Dự án "Phòng ngừa kết hôn sớm" (30/10/2018)

Bình đẳng giới

Quảng Trị tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
Cập nhật: 12/11/2018
Thực hiện Kế hoạch số 4682/KH-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc tổ chức Tháng hành động Vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018, sáng ngày 09 tháng 11 năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động Vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 với chủ đề “Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018; tập huấn giảng viên nguồn (23/4/2018)

Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị
Cập nhật: 14/1/2019
Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, có tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (25/12/2018)

Người có công

Hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Cập nhật: 17/1/2019
Ngày 11/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (14/1/2019)

Phòng, chống tệ nạn xã hội

Quảng Trị ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020
Cập nhật: 31/10/2016
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Kế hoạch số 4353/KH-UBND (18/10/2016) triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh.

Tìm hiểu văn bản mới: Nghị định số 136⁄2016⁄NĐ-CP ngày 9⁄9⁄2016 của Chính phủ. (30/9/2016)

Dạy nghề

Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Cập nhật: 20/11/2018
Hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (12/4/2018)

Việc làm - An toàn lao động

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên miền núi
Cập nhật: 6/9/2018
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong hai ngày 29 và 30/8/2018, Phòng Việc làm và An toàn lao động chủ trì phối hợp với Ban Phong trào thanh niên của Tỉnh đoàn; Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Huyện đoàn của hai huyện Hướng Hóa và Đakrông và Chi nhánh Công ty TNHH Hợp tác lao động và Thương mại Thái Bình tại Quảng Trị tổ chức hai hội nghị tuyên truyền, phổ biến và tư vấn các chính sách về việc làm và xuất khẩu lao động cho thanh niên

Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh Quảng Trị - Năm 2018 (2/6/2018)

Thanh tra

Thông báo

Tiếp nhận ý kiến

Hình ảnh hoạt động

Video