30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị

Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị 30 năm trưởng thành và phát triển
Cập nhật: 23/6/2019
Ngay từ những ngày đầu sau Cách mạng Tháng tám thành công, Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ đã đặc biệt quan tâm đến công tác lao động và xã hội. Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Tuyên cáo “về việc thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà”, trong 13 Bộ đầu tiên của Chính phủ nước ta có Bộ Lao động và Bộ Cứu trợ Xã hội.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị: Chặng đường 26 năm hình thành và phát triển
Cập nhật: 19/6/2019
Từ một “cơ ngơi” nhỏ bé với bao bộn bề, khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay các cán bộ, công chức, viên chức, lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị qua các thời kỳ đã từng bước xây dựng nên một đơn vị phát triển, vững mạnh toàn diện, đóng góp nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, nâng cao nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng cũng như các mục tiêu về phát triển thị trường lao động của cả nước nói chung.

Thông báo

Tiếp nhận ý kiến

Hình ảnh hoạt động

Video

 

beezo.vn beezo chợ sỉ online beezo quảng châu