Bảo trợ xã hội

Nhìn lại 5 năm (2013-2018) thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 24/4/2019
Trong 5 năm qua (2013-2018), dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các ngành, các cấp ở tỉnh Quảng Trị đã triển khai thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tích chung phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nổi bật là công tác tạo việc làm; giảm nghèo bền vững; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; trợ giúp xã hội.

Công tác đối với người cao tuổi ở tỉnh Quảng Trị – Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Cập nhật: 22/4/2019
Tại thời điểm tháng 3/2019, toàn tỉnh có 82.076 người cao tuổi, chiếm tỷ lệ 13% so với dân số. Tỷ lệ nam là người cao tuổi chiếm 44,3%; tỷ lệ nữ là người cao tuổi chiếm 55,7%, toàn tỉnh có 76.157 hội viên người cao tuổi. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và sự triển khai thực hiện của các ngành, các cấp

Một số kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 12/4/2019
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các Sở, ban ngành chức năng liên quan với các tổ chức đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức quốc tế và sự nhận thức đúng đắn của cộng đồng đối với người khuyết tật,

Các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo
Cập nhật: 19/3/2019
Để tạo điều kiện cho các ngành, các cấp liên quan cập nhật các văn bản quy pháp luật về lĩnh vực giảm nghèo và bảo trợ xã hội để triển khai thực hiện, Sở Lao động- TB&XH thông báo và đăng tải các văn bản như sau:

Một số quy định mới trong việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện
Cập nhật: 16/3/2019
Ngày 02/01/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH về Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/1/2019
 Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Cập nhật: 10/8/2018
Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, ngày 08/8/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Thực trạng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020
Cập nhật: 10/8/2018
Năm 2016 là năm đầu thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016-2020, theo đó hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;

Quy định mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
Cập nhật: 8/6/2018
Ngày 27/04/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội. Theo đó, Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội đối với các loại hình dịch vụ như sau:

Hệ thống các văn bản về chính sách bảo trợ xã hội (tính đến ngày 30/4/2018) (29/5/2018)
Một số quy định mới về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội (21/12/2017)
Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội (23/2/2017)
Chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình gia đoạn 2016-2020 (21/4/2016)
Hội nghị triển khai chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện (21/9/2016)
Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)
Một số kết quả đạt được qua 05 năm (2010-2015) thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video