Bảo trợ xã hội

Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 14/1/2019
 Công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác đào tạo nghề, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Hội thảo đánh giá thực trạng nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Cập nhật: 10/8/2018
Nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, ngày 08/8/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội thảo “Thực trạng và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.

Một số nhiệm vụ, giải pháp giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo chính sách người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020
Cập nhật: 10/8/2018
Năm 2016 là năm đầu thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững của giai đoạn 2016-2020, theo đó hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020;

Quy định mới về định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội
Cập nhật: 8/6/2018
Ngày 27/04/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 02/2018/TT-BLĐTBXH về Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội. Theo đó, Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội đối với các loại hình dịch vụ như sau:

Hệ thống các văn bản về chính sách bảo trợ xã hội (tính đến ngày 30/4/2018)
Cập nhật: 29/5/2018
Để các cấp, các ngành và bạn đọc có cơ sở nghiên cứu, tham khảo các văn bản chính sách về lĩnh vực bảo trợ xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hệ thống các văn bản chính sách về bảo trợ xã hội như sau:

Một số quy định mới về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
Cập nhật: 21/12/2017
Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo đó, Nghị định nêu rõ đối tượng phục vụ của cơ sở trợ giúp xã hội

Quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội
Cập nhật: 23/2/2017
Ngày 02/02/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BLĐTBXH quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác xã hội.

Chính sách hỗ trợ đóng BHYT đối với hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình gia đoạn 2016-2020
Cập nhật: 21/4/2016
Ngày 25/3/2016, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngưng hiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị triển khai chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện
Cập nhật: 21/9/2016
Ngày 9 tháng 3 năm 2016, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bưu điện tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Phương án chi trả trợ cấp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị triển khai Kế hoạch điều tra, thu thập thông tin hộ gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)
Một số kết quả đạt được qua 05 năm (2010-2015) thực hiện Luật Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (4/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video