HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ  

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL
(@quangtri.gov.vn)

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

Phan Văn Linh

Giám đốc

0233 3851793

0913400447

phanvanlinh

Dương Thị Hải Yến

Phó Giám đốc

0233 3854176

0915360234

duongthihaiyen

Hoàng Tuấn Anh

Phó Giám đốc

0233 3550377

0905113947

hoangtuananh

Bùi Văn Thảng

Phó Giám đốc

0233 3851982

0914152871

buivanthang

VĂN PHÒNG

Lê Nguyễn Huyền Trang

 Chánh Văn phòng

0233  3852567

0914494121

lenguyenhuyentrang

Lê Diệu Thuần  Phó Chánh Văn phòng 0233  3563223 0913485904 ledieuthuan

Nguyễn Hùng

TP Kế hoạch Tài chính

0233  3854274

0914038605

nguyenhung

Trần Thị Hiền

Chánh Thanh Tra

0233 3854226 

0983147959

tranthihien

Nguyễn Lộc

Phó Chánh Thanh tra

0233  3854226

0903574234

nguyenloc

Nguyễn Thị Ái Loan

TP Bảo vệ và CSTE&BĐ​G

0233  3852741

0944555019

nguyenthiailoan

Nguyễn Minh Sơn

PP PCTNXH

0233  3535565

0946561555

nguyenminhson

Nguyễn Thế Hậu

TP Người có công

0233  3851395

0913585343

nguyenthehau

Võ Thị Huyền Trang

PP Người có công

0233  3854671

0979927559

vothihuyentrang

Nguyễn Vũ Quang

TP Dạy nghề

0233 3551086

0915315550

nguyenvuquang

Lê Văn Xá TP Lao động-TL-BHXH 0233 529357 0915858372 levanxa

Lê Văn Trắc

TP Việc làm - ATLĐ

0233  3853216

0915649627

levantrac

Nguyễn Đăng Khiêm

PP Việc làm - ATLĐ

0233  3853216

0988133881

nguyendangkhiem

Nguyễn Trí Thanh

TP BTXH

0233  3854275

0973624242

nguyentrithanh

Nguyễn Vĩnh Nam PP BTXH 0233  3854275 0905351228 nguyenvinhnam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Cáp Xuân Minh

Hiệu trưởng

0233  3560047

0913962123

capxuanminh

Trần Phương Nam

Phó Hiệu trưởng

 

0915032769

tranphuongnam.sold

NHÀ ĐÓN TIẾP THÂN NHÂN LIỆT SỸ

Trương Đức Khoa

Giám đốc

0233  3524815

012244550392

truognduckhoa

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Võ Văn Hoàn

Giám đốc

0233  3852050

0913474790

vovanhoan

Bùi Văn Lũy

Phó Giám đốc

0233  3600481

0989075969

buivanluy

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG THƯƠNG BINH VÀ BTXH

Nguyễn Đặng Hưng

Giám đốc 

0233  3664375

0919503258

nguyendanghung.sold

Lê Anh Minh Phó Giám đốc 0233 3861260 0943523444  

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ TRƯỜNG SƠN

Hồ Tất Ái

Trưởng ban

0233  3883378

0985800673

hotatai

Hoàng Văn Minh

Phó ban

0233  3883318

 0964194555

hoangvanminh.sold

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9

Hoàng Chí

Trưởng ban

0233  3581422

0905108215

hoangchi

Nguyễn Văn Quản

Phó ban

0233  3581422

0983359414

nguyenvanquan

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI TỔNG HỢP 1 TỈNH QUẢNG TRỊ
Trần Văn Thành Giám đốc   0914090545  

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video