Giảm nghèo bền vững

Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
Cập nhật: 26/10/2018
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án). Theo đó:

Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Cập nhật: 15/6/2018
Ngày 31/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Theo đó, để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, Chính phủ quyết nghị một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều như sau:

Quy định mới về việc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới
Cập nhật: 1/6/2018
Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (tính đến 30/5/2018)
Cập nhật: 28/5/2018
Để các cấp, các ngành và bạn đọc có cơ sở tham khảo các văn bản chính sách giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (từ năm 2014 đến ngày 30/5/2018) như sau:

Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 28/5/2018
Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm là những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ở địa phương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017
Cập nhật: 2/3/2018
Chiều ngày 28/02/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tỉnh Quảng Trị có 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020.
Cập nhật: 22/2/2017
Ngày 25/01/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 – 2020

Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 21/9/2016
(Bài trả lời phỏng vấn của Đ/c Phan Văn Linh – TUV, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trên Báo Quảng Trị )

Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo
Cập nhật: 4/4/2016
Ngày 21/7/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Theo đó, Quyết định nàyquy định về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm từng bước ổn định cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020". (4/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video