Giảm nghèo bền vững

Nhìn lại kết quả hơn 10 năm (2008-2019) thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ tại huyện nghèo Đakrông
Cập nhật: 6/6/2019
Ngày 27/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a/NQ-CP về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 30a), theo đó tỉnh Quảng Trị có huyện Đakrông là một trong 62 huyện nghèo của cả nước. Qua 10 năm (2008-2019) thực hiện Nghị quyết 30a tại huyện Đakrông, chúng tôi có một số đánh giá về kết quả thực hiện, những khó khăn, hạn chế và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết 30a trong thời gian tới.

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững
Cập nhật: 4/6/2019
 Trong thời gian từ ngày 23/5/2019 - 28/5/2019, Sở Lao động- TB&XH đã phối hợp với Phòng Lao động- TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững cho 141 cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững của các xã, phường, thị trấn tại 04 cụm: Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa.

Một số tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều.
Cập nhật: 19/3/2019
Ngày 07/3/2019, Phóng viên Mai Trang của Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Quảng Trị đã có buổi phỏng vấn, trao đổi với ông Nguyễn Trí Thanh - Trưởng phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về những vấn đề, thông tin tiêu chí xác định hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Sau đây, chúng tôi xin đăng tải nội dung bài phỏng vấn, trao đổi như sau:

Nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.
Cập nhật: 19/3/2019
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020
Cập nhật: 26/10/2018
Ngày 21/10/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1385/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án hỗ trợ thôn, bản, ấp của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án). Theo đó:

Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều
Cập nhật: 15/6/2018
Ngày 31/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều. Theo đó, để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, Chính phủ quyết nghị một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều như sau:

Quy định mới về việc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới
Cập nhật: 1/6/2018
Ngày 25/05/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 596/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2, Quyết định số 131/QĐ-TTg, ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (tính đến 30/5/2018)
Cập nhật: 28/5/2018
Để các cấp, các ngành và bạn đọc có cơ sở tham khảo các văn bản chính sách giảm nghèo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (từ năm 2014 đến ngày 30/5/2018) như sau:

Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 28/5/2018
Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm là những chính sách, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp ở địa phương

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 (2/3/2018)
Tỉnh Quảng Trị có 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020. (22/2/2017)
Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/9/2016)
Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (4/4/2016)
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020". (4/4/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video