Hỏi - Đáp

Người vừa đang hưởng lương hưu, vừa là người khuyết thì cóthể hưởng thêm được trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật không?
Cập nhật: 22/7/2019
Ông Lê Văn Triển, hiện ở huyện Hải Lăng có hỏi nội dung như sau: “Bố của tôi đang hưởng chế độ lương hưu (hưu trí) tại xã. Thời gian gần đây, bố tôi bị bệnh nặng dẫn đến bị liệt nửa người, không đi lại được và được UBND xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật, với dạng tật vận động và mức độ khuyết tật đặc biệt nặng. Xin cho hỏi, bố tôi có thể hưởng thêm được trợ cấp xã hội hàng tháng dành cho người khuyết tật không?”

Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên thì có được hưởng đồng thời trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội không?
Cập nhật: 22/7/2019
Ông Trần Văn Tính, hiện ở huyện Gio Linh có hỏi với nội dung như sau:Ông Tínhsinh năm 1938 (tính đến thời điểm này là 81 tuổi) đang hưởng chế độ trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhưng không được hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên. Cán bộ UBNDxã giải thích:theo quy định hiện hành thì ông đã được hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, nên không được hưởng trợ cấp người cao tuổi. Ông Tính hỏi:Cán bộ UBND xã trả lời như vậy có đúng không?

Con của người khuyết tật nặng có được hưởng trợ cấp xã hội không?
Cập nhật: 22/7/2019
Vừa qua, ông Hồ Văn Xao ở huyện Đakrông có hỏi với nội dung như sau: “Tôi là người khuyết tật nặng, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Vậy con tôi có được hưởng trợ cấp xã hội không?”

Người khuyết tật được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng
Cập nhật: 24/6/2019
Vừa qua có một số ý kiến của người khuyết tật như sau:“Người khuyết tật được hưởng chính sách miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng như thế nào”. Vấn đề nay, Sở Lao động- TB&XH trả lời như sau: Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật. Theo đó, tại Điều 12 quy định chính sách miễn, giảm giá vé, giá dịch vụ giao thông công cộng đối với người khuyết tật như sau:

Chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người khuyết tật khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch
Cập nhật: 24/6/2019
Vừa qua có một số ý kiến của người khuyết tật như sau: “Người khuyết tật được hưởng chính sách miễn giảm giá vé, giá dịch vụ đối với người khuyết tật khi tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí và du lịch như thế  nào?”  Vấn đề nay, Sở Lao động- TB&XH trả lời như sau:

Chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên là người khuyết tật
Cập nhật: 24/6/2019
Vừa qua có một số ý kiến của học sinh, sinh viên là người khuyết tật như sau: “Học sinh, sinh viên là người khuyết tật được hưởng chính sách học bổng như thế nào”. Vấn đề nay, Sở Lao động- TB&XH trả lời như sau: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch 42/2013 TTLT-BGDDT- BLDTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- TB&XH, Bộ Tài chính về quy định về chính sách học bổng đối với người khuyết tật như sau:

Chế độ trợ cấp thôi việc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động tại vị trí việc làm chuyên môn trong đơn vị sự nghiệp
Cập nhật: 19/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được công văn của Ủy ban nhân dân huyện Đảo Cồn Cỏ đề nghị hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc đối với người làm việc theo hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp. Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

“ Người cao tuổi hiện ở tỉnh Quảng Tri có được hưởng chính sách bảo trợ xã hội gì không?”
Cập nhật: 7/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “ Người cao tuổi hiện ở tỉnh Quảng Tri có được hưởng chính sách bảo trợ xã hội gì không?” Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau: Tại Điều 2, Luật Người cao tuổi quy định: “Người cao tuổi được quy định trong Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên”.

“Cho biết đối tượng và chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với Người khuyết tật ở tỉnh Quảng Trị?”
Cập nhật: 7/6/2019
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến hỏi như sau: “Cho biết đối tượng và chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với Người khuyết tật ở tỉnh Quảng Trị?”           Vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau:

“Muốn xác định, xác định lại mức độ khuyết tật cần hồ sơ, thủ tục và trình tự như thế nào?” (7/6/2019)
Người khuyết tật được hưởng sự chăm sóc sức khỏe như thế nào? (4/6/2019)
Chính sách giáo dục đối với người khuyết tật (4/6/2019)
Chính sách dạy nghề, tạo việc làm đối với người khuyết (4/6/2019)
Những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (2/4/2019)
Hồ sơ xin được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng với diện người khuyết tật (8/8/2018)
Người khuyết tật gồm những dạng tật nào; Mức độ khuyết tật được pháp luật quy định như thế nào? (15/6/2018)
Quy trình, thủ tục tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (8/6/2018)
Thẩm quyền, hồ sơ tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội (8/6/2018)
UBND cấp xã và Phòng Lao động- TB và XH cấp huyện có trách nhiệm như thế nào trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại địa phương (8/6/2018)
Chế độ trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật và người cao tuổi (2/6/2018)
Đối tượng bảo trợ xã hội nào được Nhà nước cấp thẻ Bảo hiểm y tế (2/6/2018)
Đối tượng bảo trợ xã hội nào khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng?Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng gồm những loại giấy tờ gì? Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng như thế nào? (2/6/2018)
Trình tự, thủ tục để xem xét quyết định hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng gồm các bước như thế nào? (31/5/2018)
Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng bao gồm những loại giấy tờ gì? (31/5/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video