KẾT LUẬN THANH TRA


Tiêu đề

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Bến Hải

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Triệu Hải
 

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần Công trình Môi trường đô thị Quảng Trị

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty Điện lực Quảng Trị  - Tổng công ty Điện lực Miền Trung

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng tại Quảng Trị
 

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiẻm thất nghiệp tại Công ty TNHH MTV Thúy Nhân

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Mobifone tỉnh Quảng Trị - Công ty dịch vụ Mobifone Khu vực 3 

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Công ty Cổ phần Phát triển Viễn thông Bắc Miền Trung Quảng Trị

Download

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn lao động tại Công ty TNHH Thương mại Phương Quang

Download
Download

Thông báo

Tiếp nhận ý kiến

Hình ảnh hoạt động

Video