Lao động, tiền lương, quan hệ lao động

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại Bộ phận Một cửa, Sở Lao động – TB&XH; - Bước 2: Sở Lao động - TB&XH tiếp nhận và cho ý kiến về nội quy lao động; - Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa thuộc Sở Lao động – TB&XH hoặc qua đường bưu điện

Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện : - Công ty nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - TB và XH - Sở Lao động - TB và XH phối hợp Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định xếp hạng công ty. - Trả kết quả tại Sở Lao động- TB&XH.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động – TB&XH. - Bước 2: Sở Lao động – TB&XH tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ theo quy định. - Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận Một cửa hoặc qua đường bưu điện.

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Lao động – TB&XH - Bước 2: Sở Lao động – TB&XH tiếp nhận và thẩm định hồ sơ theo quy định; - Bước 3: Doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận Một cửa hoặc qua đường bưu điện.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video