Phòng, chống tệ nạn xã hội

Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động của cơ sở, người đứng đầu cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải gửi văn bản thông báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở đặt trụ sở về việc chấm dứt hoạt động, phương án giải quyết đối với nạn nhân, người lao động, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác. Thời điểm dự kiến chấm dứt hoạt động phải được công bố công khai tại trụ sở của cơ sở. Gửi hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân về Sở Lao động – TB&XH.

Đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa- Sở Lao động, TB&XH Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu người tự nguyện xin vào Trung tâm với Quyết định tiếp nhận và hồ sơ; Bước 3:Giám đốc Trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định tiếp nhận. Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. - Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH gửi tổ chức, cá nhân đề nghị phiếu tiếp nhận hồ sơ; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - TB&XH phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

Nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1:Gia đình học viên phải làm Đơn đề nghị có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi học viên cư trú gửi Giám đốc Trung tâm. Nội dung Đơn phải nêu rõ họ tên, số Chứng minh nhân dân, nơi cư trú, mối quan hệ với học viên, thời gian đề nghị cho học viên được nghỉ chịu tang và cam kết quản lý, giám sát không để học viên sử dụng ma túy trái phép hoặc có hành vi vi phạm pháp luật khác trong thời gian về chịu tang, chịu chi phí đón học viên về nhà và đưa trở lại Trung tâm.

Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn ít nhất 30 ngày làm việc, trước khi Giấy phép thành lập hết hạn, tổ chức, cá nhân đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giấy phép thành lập bị mất, bị rách hoặc bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: - Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ về Sở Lao động – TB&XH - Bước 2: Khi nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH gửi tổ chức, cá nhân Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định; Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động – TB&XH phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết để hoàn thiện hồ sơ.

Chế độ thăm, gặp học viên của thân nhân học viên tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục lao động xã hội
Cập nhật: 19/12/2016
a) Trình tự thực hiện: Bước 1: Thân nhân của học viên đang cai nghiện đến trực tiếp tại TT Chữa bệnh- Giáo dục lao động xã hội của tỉnh. Bước 2: Thân nhân học viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân và điền vào Đơn đề nghị thăm gặp học viên do Trung tâm cung cấp.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video