Chi tiết

Chính sách mới về hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh

Ngày cập nhật: 03/05/2019 3:53:42 CH

         Ngày 01/02/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh. Theo đó, Nghị định số 18/2019/NĐ-CP quy định nội dung về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh, cụ thể:

- Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tồn lưu bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

- Rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh cho nhân dân;

- Hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

- Đào tạo, nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và công nghệ liên quan đến khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP quy định:

* Quyền của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh:

- Được Nhà nước hỗ trợ y tế ban đầu, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm và bảo trợ xã hội.

- Con của nạn nhân bom mìn vật nổ là trẻ em thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học bổng, kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

- Được hưởng các quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

* Nội dung hoạt động hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh, gồm:

- Nạn nhân bom mìn được Nhà nước hỗ trợ chăm sóc y tế khi bị tai nạn, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế và được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định về bảo hiểm y tế.

- Hỗ trợ về chỉnh hình, phục hồi chức năng.

- Hỗ trợ giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Hỗ trợ sinh kế và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội.

- Hỗ trợ tái định cư và phát triển kinh tế cho dân cư thuộc khu vực ô nhiễm bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Hỗ trợ học tập đối với con của nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Chính sách của Nhà nước về nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh:

- Nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh được hưởng chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật.

- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ để nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh được chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình, phục hồi chức năng; khắc phục khó khăn, sống độc lập và hòa nhập cộng đồng.

- Phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

- Khuyến khích và tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho công tác hỗ trợ nạn nhân bom mìn vật nổ.

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/3/2019./.

(Xem chi tiết Nghị định số 18/2019/NĐ-CP tại đây)

                                                                           Nguyễn Trí Thanh

Lần xem: 81  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Các chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi (22/5/2019)
  Các chính sách đối với người khuyết tật (14/5/2019)
  Chính sách mới về hỗ trợ cho nạn nhân bom mìn vật nổ sau chiến tranh (3/5/2019)
  Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2012-2018 (3/5/2019)
  Nhìn lại 5 năm (2013-2018) thực hiện một số chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (24/4/2019)
  Công tác đối với người cao tuổi ở tỉnh Quảng Trị – Kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới (22/4/2019)
  Một số kết quả đạt được và những nhiệm vụ trọng tâm về hoạt động trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (12/4/2019)
  Các văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội và giảm nghèo (19/3/2019)
  Một số quy định mới trong việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện (16/3/2019)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video