Chi tiết

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh

Ngày cập nhật: 11/03/2019 1:49:56 CH

         Ngày 07/3/2019, Sở Lao động-TB & XH, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị tổ chức họp đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019.

         Thực hiện chương trình phối hợp công tác đã ký kết, giai đoạn 2017-2018, Ban Giám đốc Sở Lao động-TB&XH và BTV Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiến hành nghiêm túc công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nên các nội dung của chương trình phối hợp đã đạt những kết quả tích cực. Lãnh đạo hai ngành đã quan tâm chỉ đạo sâu sát các nội dung chương trình, kế hoạch liên ngành đã ký kết; Các phòng, ban chuyên môn của hai đơn vị luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin, tích cực tham mưu cho lãnh đạo liên ngành trong quá trình thực hiện. Các nội dung đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra như: Đã tổ chức phối hợp tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện pháp luật lao động thông qua hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, giám sát thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp, tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho người lao động và người sử dụng lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao động tại 115 doanh nghiệp,  thanh tra 40 doanh nghiệp; phối hợp giải quyết 7 đơn thư khiếu nại của tập thể, cá nhân. Thông qua hoạt động  “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách xã hội và công tác bình đẳng giới hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả theo chương trình đề ra.

Đ/c Phan Văn Linh-TUV, Giám đốc Sở Lao động-TB&XH; Đ/c Nguyễn Thế Lập- TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì Hội nghị

       Năm 2019, Liên ngành tiếp tục đẩy mạnh 5 mảng phối hợp chính: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động trong các doanh nghiệp; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật tại các doanh nghiệp; phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động, điều tra tai nạn lao động; giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo về lao động;  công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội và công tác bình đẳng giới.

                                                                                         Diệu Thuần

Lần xem: 42  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động- TB&XH - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Trị (18/3/2019)
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh (11/3/2019)
  Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (14/1/2019)
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/2018)
  Trường Trung cấp nghề Quảng Trị tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018- 2019 và đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ (25/10/2018)
  Hội thi “Gia đình hạnh phúc, yêu thương và chí sẻ” chào mừng ngày 20/10 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (22/10/2018)
  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. (31/8/2018)
  Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII (9/8/2018)
  Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII (8/6/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video