Chi tiết

Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động- TB&XH - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Trị

Ngày cập nhật: 18/03/2019 11:00:10 SA

         Ngày 15/3/2019, Sở Lao động-TB&XH, Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức họp đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai chương trình phối hợp năm 2019.

         Thực hiện chương trình phối hợp công tác đã ký kết, trong năm 2018, Ban Giám đốc Sở Lao động-TB&XH và BTV Hội LHPN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Tỉnh đoàn đã tiến hành nghiêm túc công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai nên các nội dung của chương trình phối hợp đã đạt những kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết việc làm, giảm nghèo, đào tạo nghề và an sinh xã hội. Các hoạt động trên các lĩnh vực phối hợp được triển khai khá đồng đều. Trong đó lĩnh vực tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Lĩnh vực đào tạo nghề có những chuyển biến tích cực. Lĩnh vực giảm nghèo đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng tai nạn thương tích trẻ em năm 2018 giảm ở tất cả các loại, đặc biệt là đuối nước. Người dân tại các thôn, bản của vùng dự án có sự chuyển đổi về nhận thức, hiểu rõ hơn tác hại của tảo hôn, hiểu được tảo hôn là vi phạm pháp luật.

 Đ/c Phan Văn Linh – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH; Đ/c Trần Văn Bến,

 Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Đ/c Trần Thị Thanh Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh;

Đ/c Trần Hữu Đức, Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh;  Đ/c Nguyễn Khánh Vũ, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị chủ trì Hội nghị.

             Cụ thể, năm 2018, toàn tỉnh Quảng Trị đã giải quyết việc làm cho 11.318 lượt lao động, trong đó số lượng lao động nữ chiếm 40,5%, xuất khẩu lao động chiếm 25%. Quảng Trị cũng đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 12.423 người . Cùng với đó, nhiều mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ngày càng được nhân rộng. Các đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về công tác giảm nghèo, tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách về giảm nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, gương điển hình và các thông tin khác tại các xã, phường, thị trấn, cho các hội viên phụ nữ, hội viên nông dân, hội viên cựu chiến binh và đoàn thành niên thuộc hộ nghèo tham gia. Công tác tuyên truyền, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và bình đẳng giới, các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ vị thành niên, đặc biệt là trẻ em gái được tăng cường; về phòng chống tảo hôn trẻ em; kỹ năng cơ bản phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; phòng chống đuối nước đã tổ chức hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công đã được các Đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hình thức phù hợp.   Công tác phối hợp trong phòng chống tệ nạn xã hội đã được triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực.

        Sự phối hợp chỉ đạo giữa các ngành trên các lĩnh vực đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên của đoàn thể về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN, Hội Nông dân,  Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn cũng như vai trò của ngành Lao động-TB&XH ở địa phương.

        

Sở Lao động-TB&XH  ký kết chương trình phối hợp năm 2019 với Hội LHPN tỉnh,

Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị.

      Triển khai chương trình phối hợp năm 2019, các đơn vị phấn đấu vận động trên 150 con em hội viên hội phụ nữ, trên 150 con em Hội Nông dân, 150 con em hội viên hội Cựu chiến binh, 800 đoàn viên thanh niên tham gia xuất khẩu lao động; tạo việc làm mới cho 2.000 lao động là hội viên Hội phụ nữ, 2.000 lao động là hội viên Hội Nông dân, 1.500 lao động là hội viên Hội Cựu chiến binh, 4.500 lượt việc làm mới cho đoàn viên, thanh niên. Trên lĩnh vực dạy nghề, phấn đấu có trên 3.000 lao động nữ tham gia các khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, có 2.000 hội viên nông dân được đào tạo nghề, có 4.500 đoàn viên, thanh niên được đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Năm 2019, giảm 600 hộ nghèo là hội viên phụ nữ làm chủ hộ, giảm 1.100 hộ nghèo là hội viên nông dân làm chủ hộ, giảm 200 hộ nghèo là hội viên hội Cựu chiến binh tỉnh  làm chủ hộ và giảm 300 hộ nghèo là đoàn viên, thanh niên là chủ hộ; cơ bản không còn hộ gia đình chính sách người có công thuộc diện hộ nghèo. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, công tác đền ơn đáp nghĩa, phòng chống tệ nạn xã hội, chương trình bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra  

     Tại Hội nghị, Sở Lao động-TB&XH và các Hội, Đoàn thể cũng đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm thực hiện chương trình phối hợp năm 2019 hiệu quả hơn ./.

                                                                                                                 Diệu Thuần

Lần xem: 45  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động- TB&XH - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Trị (18/3/2019)
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh (11/3/2019)
  Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (14/1/2019)
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/2018)
  Trường Trung cấp nghề Quảng Trị tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018- 2019 và đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ (25/10/2018)
  Hội thi “Gia đình hạnh phúc, yêu thương và chí sẻ” chào mừng ngày 20/10 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (22/10/2018)
  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. (31/8/2018)
  Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII (9/8/2018)
  Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của BCH Trung ương Đảng-Khoá XII (8/6/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video