Chi tiết

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày cập nhật: 21/05/2019 9:13:37 CH

          Thực hiện Công văn số 10/ĐU-VP ngày 22/02/2019 của Đảng ủy Sở Lao động- TB&XH về tổ chức diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2019. Ngày 10/5/2019, Chi bộ Nghiệp vụ III đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Bùi Văn Thảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động- TB&XH - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở đến dự và chỉ đạo. Tham dự Diễn đàn sinh hoạt có đầy đủ 11/11 đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ III. Đ/c Nguyễn Trí Thanh, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đã chủ trì Diễn đàn sinh hoạt.

Diễn đàn sinh hoạt gồm 04 nội dung chính: (1) Trình bày các nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (2) Đảng viên của Chi bộ thảo luận, liên hệ bản thân; (3) Chi bộ thảo luận và đề ra các giải pháp lãnh đạo trong Chi bộ thực hiện tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; (4) Kết luận Diễn đàn sinh hoạt.

Tại Diễn đàn sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Ái Loan, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày các nội dung cơ bản về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, các đảng viên của Chi bộ được phổ biến về các nội dung như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Đạo đức Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân; về phát huy dân chủ; về chăm lo đời sống cho Nhân dân.

Sau khi được nghe và nhận thức sâu sắc về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ III đã mạnh dạn căn cứ vào thực tế tình hình, nhiệm vụ công tác được giao để đối chiếu và liên hệ bản thân về những ưu điểm, khuyết điểm của mình trong thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người dân trong thời gian qua.

(Diễn đàn sinh hoạt Chi bộ Nghiệp vụ III thuộc Đảng bộ Sở Lao động- TB&XH)

Tiếp đến, các đảng viên của Chi bộ cũng đã thảo luận sôi nổi và thống nhất cao đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo trong Chi bộ về thực hiện tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong năm 2019 như sau:

          1. Về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân:

  - Mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ nắm nắm vững quan điểm, nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

          - Chi bộ Nghiệp vụ III  đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          - Cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm cao trong công việc được giao.

          - Đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ III phải thật sự tôn trọng Nhân dân, tin yêu Nhân dân, gần gũi Nhân dân, có trách nhiệm với Nhân dân.

         2. Về phát huy dân chủ:

        - Phát huy dân chủ trong cơ quan, trong chi bộ, đặc biệt thực hiện đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan.

        - Tập trung giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân trong các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của cán bộ, đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ III phụ trách trên các lĩnh vực: bảo trợ xã hội; giảm nghèo bền vững, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, buôn bán người), nuôi dưỡng, chăm sóc người tâm thần kinh tại trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh.

         - Triển khai hướng dẫn, phổ biến các văn bản quy pháp pháp luật, các chủ trương, chính sách liên quan đến Nhân dân trong lĩnh vực công tác của mình đến cấp dưới và Nhân dân biết để bảo đảm việc thực hiện các chế độ, chính sách đến Nhân dân đầy đủ, kịp thời theo quy định.

        - Đề xuất cấp trên có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách đối với các nhóm đối tượng do lĩnh vực công tác của mình quản lý, nhằm đảm bảo công bằng, lợi ích chính đáng của Nhân dân.

          3. Về chăm lo đời sống cho Nhân dân:

          - Mỗi Đảng viên của Chi bộ Nghiệp vụ III căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ

được giao tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Lao động- TB&XH, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, của Sở Lao động- TB&XH đã giao trong năm 2019. Chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2019 đề ra như:

+ Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo bình quân của toàn tỉnh giảm từ 1,5-2%; trong đó tỷ lệ hộ nghèo của huyện nghèo Đakrông (theo NQ 30a) giảm trên 4%.

+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với các đối tượng bảo trợ xã hội có đủ điều kiện được trợ cấp xã hội hàng tháng đầy đủ, kịp thời.

+ Phấn đấu có 96% trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ; 100% cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được đào tạo kỹ năng cơ bản; trên 98% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em

+ Nâng cao vai trò của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế -xã hội; giảm tình trạng bạo hành gia đình. Thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

+ Đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội, vận động và tổ chức tốt công tác cai nghiện đối tượng nghiện ma tuý; phòng chống tình trạng mua bán người.

+ Phấn đấu tiếp nhận 20 đối tượng nghiện ma túy vào cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1.

- Mỗi cán bộ, đảng viên của Chi bộ cần nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm vì lợi ích của Nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định của Nhà nước.

Kết luận Diễn đàn sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trí Thanh - ĐUV, Bí thư Chi bộ Nghiệp vụ III đã đánh giá cao sự tham gia tích cực thảo luận các đảng viên của Chi bộ và đề nghị các đảng viên Chi bộ đoàn kết, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong của người đảng viên để chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ Nghiệp vụ III đề ra về thực hiện tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong năm 2019 và những năm tiếp theo./.

                                                                                                      Nguyễn Trí Thanh

Lần xem: 83  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  06 việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm từ 1/7/2019 (24/5/2019)
  Diễn đàn sinh hoạt chi bộ chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21/5/2019)
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động- TB&XH - Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh và Tỉnh đoàn Quảng Trị (18/3/2019)
  Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 giữa Sở Lao động-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh (11/3/2019)
  Hội nghị Tổng kết công tác Lao động, người có công và xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 (14/1/2019)
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (16/11/2018)
  Trường Trung cấp nghề Quảng Trị tổ chức lễ Khai giảng năm học 2018- 2019 và đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ (25/10/2018)
  Hội thi “Gia đình hạnh phúc, yêu thương và chí sẻ” chào mừng ngày 20/10 của Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (22/10/2018)
  Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội. (31/8/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy