Chi tiết

Nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ngày cập nhật: 19/03/2019 10:37:38 SA

         Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội đã ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 22/2/2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh.

           Kể từ ngày 01/3/2019, Ngân hàng Chính sách xã hội nâng mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay. Đồng thời, nâng thời hạn cho vay tối đa lên 120 tháng phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn.

Theo đó, các chương trình tín dụng ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội bao gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo; Chương trình cho vay hộ cận nghèo; Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi cũng được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay không phải bảo đảm tiền vay.

Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất, kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trường hợp hộ vay thuộc đối tượng của các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh có khả thi thì có thể vay vốn bổ sung nhưng mức dư nợ không vượt quá 100 triệu đồng/hộ.

Việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân là một trong những giải pháp để cùng với các loại hình tổ chức tín dụng khác của ngành Ngân hàng để góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức./.

               (Xem chi tiết Quyết định số 12/QĐ-HĐQT tại đây).

                                                                                                       Nguyễn Trí Thanh

Lần xem: 64  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Một số tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều. (19/3/2019)
  Nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. (19/3/2019)
  Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (26/10/2018)
  Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (15/6/2018)
  Quy định mới về việc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới (1/6/2018)
  Hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (tính đến 30/5/2018) (28/5/2018)
  Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/5/2018)
  Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2017 (2/3/2018)
  Tỉnh Quảng Trị có 12 xã và huyện đảo Cồn Cỏ được công nhận là xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, giai đoạn 2016 - 2020. (22/2/2017)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video