Chi tiết

Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững

Ngày cập nhật: 04/06/2019 9:57:45 SA

         Trong thời gian từ ngày 23/5/2019 - 28/5/2019, Sở Lao động- TB&XH đã phối hợp với Phòng Lao động- TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững cho 141 cán bộ làm công tác giảm nghèo bền vững của các xã, phường, thị trấn tại 04 cụm: Đông Hà, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa.

(Quang cảnh Hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện 

chính sách giảm nghèo bền vững tại cụm TP Đông Hà)

           Tại hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai, phổ biến các chính sách giảm nghèo bền vững như: Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều; Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- TB&XH về hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát và đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, hội nghị được nghe hướng dẫn việc thu thập thông tin và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

          Theo đó, sau hội nghị cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành việc thu thập thông tin 10 loại biểu mẫu theo Thông tư số 39/2016/TT-BLĐTBXH và nộp biểu mẫu về Phòng Lao động - TB và XH huyện, thị xã, thành phố trước ngày 15/6/2019 và cập nhật vào phần mềm quản lý trước ngày 30/8/2019. Trên cơ sở đó, Sở Lao động – TB&XH tổng hợp, hoàn thiện cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý và chiết suất các báo cáo về Bộ Lao động- TB&XH.

          Qua Hội nghị này đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các xã, phường, thị trấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật các văn bản, chính sách mới về công tác giảm nghèo bền vững, từ đó có cơ sở để làm tốt công tác quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần tham mưu chính quyền hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

                                                                Tin và ảnh: Trí Thanh

 

 

Lần xem: 49  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Nhìn lại kết quả hơn 10 năm (2008-2019) thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ tại huyện nghèo Đakrông (6/6/2019)
  Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững (4/6/2019)
  Một số tình hình thực hiện công tác giảm nghèo ở tỉnh Quảng Trị theo chuẩn nghèo đa chiều. (19/3/2019)
  Nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. (19/3/2019)
  Đề án Hỗ trợ thôn, bản của các xã đặc biệt khó khăn xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 (26/10/2018)
  Quy định mới về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (15/6/2018)
  Quy định mới về việc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển khi được công nhận đạt chuẩnnông thôn mới (1/6/2018)
  Hệ thống các văn bản chính sách giảm nghèo giai đoạn 2014-2018 (tính đến 30/5/2018) (28/5/2018)
  Hiệu quả của nguồn vốn tín dụng ưu đãi, góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (28/5/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy