Chi tiết

Hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Ngày cập nhật: 17/01/2019 10:57:21 SA

Ngày 11/01/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Theo đó:

1. Mức tặng quà 400.000đ/suất cho những đối tượng sau:

a) Người có công với cách mạng

+ Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+  Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Bà mẹ Việt nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

+ Người có công giúp đở cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng

 b)Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sỹ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

2. Mức 200.000đ/suất cho những đối tượng sau:

a) Người có công với cách mạng

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

- Người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

-  Người có công giúp đở cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

b) Đại diện thân nhân liệt sỹ

c) Người thờ cúng liệt sỹ (trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân)

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH:

- Những đối tượng thuộc mục 1 và điểm a mục 2: Nếu một người thuộc diện đối tượng được hưởng đồng thời 02 mức quà thì nhận 01 xuất quà với mức cao nhất, còn cùng 01 mức quà thì nhận 01 suất quà với mức đó.

- Những đối tượng thuộc điểm b mục 2: Đại điện thân nhân liệt sỹ (một người duy nhất trong tổng số thân nhân liệt sỹ) được nhận 01 suất quà; trường hợp đại điện thân nhân liệt sỹ đồng thời là đối tượng nhận quà quy định tại mục 1 và điểm a mục 2 thì cử đại diện thân nhân khác của liệt sỹ. Trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ có duy nhất 01 người còn sống đồng thời là đối tượng nhận quà quy định tại điểm a mục 1 và điểm a mục 2 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà. Trường hợp thân nhân liệt sỹ chỉ có từ 02 người trở lên còn sống đều thuộc đối tượng tặng quà quy định tại điểm a mục 1 và điểm a mục 2 thì người đó được nhận thêm 01 suất quà thì chỉ cử 01 người nhận 01 suất quà.

- Những đối tượng thuộc điểm c mục 2: Trường hợp liệt sỹ không còn thân nhân thì người thờ cúng liệt sỹ được nhận quà. Mỗi một liệt sỹ thì người thờ cúng được nhận 01 xuất quà

Suất quà được tặng trị giá bằng tiền mặt và giao cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách đối tượng nhận quà gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, phê duyệt. Nguồn kinh phí tặng quà chi trong dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2019 đã giao cho các đơn vị./.

                                                                                     Thúy Nhung

 

Lần xem: 792  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (26/7/2019)
  Hướng dẫn tặng quà Tết của Chủ tịch Nước nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 (17/1/2019)
  Hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (14/1/2019)
  Thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi Người có công hàng tháng qua hệ thống bưu điện (5/1/2019)
  Năm 2018 - 98,73% Hồ sơ giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (11/1/2019)
  Quảng Trị thực hiện số hóa, nhập dữ liệu và lưu trữ điện tử hồ sơ người có công vào phần mềm (3/1/2019)
  Bộ Quốc phòng tặng quà cho Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị (8/11/2018)
  Truy điệu và an táng 36 hài cốt liệt sĩ tìm thấy ở Quảng Trị (4/10/2018)
  Xác nhận hồ sơ người có công tồn đọng – cần thực hiện tốt công tác công khai, minh bạch lấy ý kiến nhân dân (21/1/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video