Chi tiết

Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Ngày cập nhật: 02/10/2018 10:00:50 SA

- Luật tiếp cận thông tin

- Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Lần xem: 86  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
 

Kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại BQL NTLS Trường Sơn

(12/11/2018)
 

Công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQL NTLS Trường Sơn

(24/10/2018)
  Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (2/10/2018)
 

Thông báo về kiểm tra, sát hoạch, tuyển dụng viên chức

(25/9/2018)
 

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

(20/9/2018)
 

Thông báo về Nghĩ lễ, Tết năm 2019

(20/9/2018)
 

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức

(14/8/2018)
 

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức

(8/6/2018)
 

Thông báo về việc kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức

(8/6/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video