Chi tiết

Danh sách đóng góp hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản nhà dừng chân tại NTLS Trường Sơn cập nhật ngày 10/4/2019

Ngày cập nhật: 10/04/2019 2:01:29 CH

Danh sách đóng góp hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản nhà dừng chân tại NTLS Trường Sơn cập nhật ngày 10/4/2019

Lần xem: 166  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
 

 Danh sách đóng góp hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản nhà dừng chân tại NTLS Trường Sơn cập nhật ngày 20/4/2019

(24/4/2019)
 

Danh sách trích ngang những người dự kiến trúng tuyển viên chức

(12/4/2019)
 

Công khai kết quả xét tuyển viên chức năm 2019

(12/4/2019)
 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019), 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

(11/4/2019)
  Danh sách đóng góp hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản nhà dừng chân tại NTLS Trường Sơn cập nhật ngày 10/4/2019 (10/4/2019)
 

Thông báo tuyển dụng viên chức

(25/2/2019)
 

Kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại BQL NTLS Trường Sơn

(12/11/2018)
 

Công khai kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại BQL NTLS Trường Sơn

(24/10/2018)
  Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin (2/10/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video