Chi tiết

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày cập nhật: 12/04/2018 4:30:22 CH

        Là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm, Dạy nghề, lao động, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội... Với mục tiêu hướng tới môi trường làm việc dân chủ, công khai, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đảm bảo đúng thời gian quy định.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động -TB&XH

       Để giải quyết tốt hơn TTHC cho tổ chức, công dân đến giao dịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức việc tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trong đó đã chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30c của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chương trình Hành động số 3245/CTr-UBND ngày 15/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị Quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020….

        Đồng thời, Sở chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiến hành rà soát, tham mưu trình sửa đổi, bổ sung, thay thế các TTHC thuộc thẩm quyền và tiếp tục hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính của Sở.Bộ thủ tục hành chính của Sở sau khi được rà soát, ban hành gồm 80 TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết trên tất cả các từng lĩnh vực (Lĩnh vực ATLĐ, Phòng chống TNXH, Lao động tiền lương bảo hiểm xã hội, lao động nước ngoài, bảo trợ xã hôi, dạy nghề, bảo hiểm thất nghiệp, người có công). Giám đốc Sở cũng trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn từng bước đơn giản hóa tất cả các thủ tục hành chính, loại bỏ dần những thủ tục hành chính rườm rà và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Mặt khác, thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đẩy mạnh sử dụng có hiệu quả một số phần mềm: Phần mềm quản lý chi trả người có công, quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, kế toán, quản lý gửi và nhận văn bản điện tử trên trang thông tin điều hành của UBND tỉnh; sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi công việc. Đặc biệt việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử vào tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Đến nay đã đưa 100% thủ tục hành chính vào giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng thời gian quy định.

        Theo bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, chuyên viên trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa cho biết: Từ khi đưa phần mềm một cửa điện tử vào sử dụng thì việc tiếp nhận, quản lý các thông tin cơ bản của từng loại hồ sơ được chặt chẽ và khoa học hơn. Nhờ đó, việc đôn đốc nhắc nhở các phòng chuyên môn giải quyết hồ sơ tương đối nhanh, trả kết quả đúng thời gian quy định, không để hồ sơ chậm trễ, quá hẹn kéo dài. Trong năm 2017 và đầu năm 2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận là 3.649 hồ sơ, trong đó số hồ sơ đã được giải quyết 3.327, còn 322 hồ sơ đang trong quá trình thụ lý giải quyết.

         Theo Ông Nguyễn Thế Hậu - Trưởng phòng NCC, là phòng chuyên môn thụ lý giải quyết chế độ cho các đối tượng người có công với cách mạng, thời gian qua, nhờ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt là việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử vào tiếp nhận và giải quyết hồ sơ người có công nên mặc dù khối lượng hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển sang tương đối nhiều, nhưng với tinh thần và trách nhiệm công việc, cán bộ phòng giải quyết hồ sơ và trả cho công dân đúng hạn, đảm bảo chi trả đúng, kịp thời cho đối tượng. Bên cạnh đó luôn tận tình hướng dẫn cho công dân đến hỏi các chế độ chính sách liên quan. Cố gắng giải quyết dứt điểm các hồ sơ tồn đọng.

       Nhờ chủ động và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị nên tất cả các thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - người có công và Xã hội đã được các phòng chuyên môn thuộc Sở rà soát chặt chẽ, hồ sơ được thụ lý và giải quyết nhanh chóng. Ngày 29/3/2018, tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng như công tác cải cách hành chính, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian qua. Thời gian tới, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa kịp thời, Giám đốc Sở quán triệt tới mỗi cán bộ công chức cần nâng cao tính năng động, sáng tạo trong giải quyết, thực thi công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực tham mưu xử lý công việc; tăng cường công tác chỉ đạo, giải quyết các thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Lãnh đạo Sở để chỉ đạo giải quyết./.                                                                                                                           Thúy Nhung

Lần xem: 664  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cácHội thi thiết bị đào tạo tự làm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II- năm 2019 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ II- năm 2019 (18/6/2019)
  Hội nghị ký kết đào tạo và tuyển dụng lao động nghề phi nông nghiệp năm 2019 (30/5/2019)
  Nét mới trong công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (30/5/2019)
  Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh sau THCS và THPT. (15/5/2019)
  Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (15/5/2019)
  Ngày hội “Thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm” năm 2019 (2/4/2019)
  Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 (7/3/2019)
  Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 (20/11/2018)
  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (12/4/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video