Chi tiết

Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Ngày cập nhật: 07/03/2019 9:24:03 CH

     Ngày 05/3/2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Thị Hải Yến- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Đại diện Lãnh đạo các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị có tham gia đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Dương Thị Hải Yến- Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH

phát biểu khai mạc Hội nghị

      Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đánh giá khát quát một số kết quả đạt được trong công tác giáo dục nghề nhiệp năm 2018. Theo đó, các mục tiêu, chỉ tiêu trong công tác giáo dục nghề nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:Đã tuyển sinh, đào tạo nghề 12.423 người (đạt 105,3% theo Kế hoạch đề ra); Tỷ lệ lao động qua đào tạo 54,43 %; Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 39,36%; Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 29,1 %. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh, truyền thông phân luồng; công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẽ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện của đơn vị. Đồng thời, cũng thẳng thắn, trao đổi nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở và đề xuất, kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019.

Kết luận Hội nghị đồng chí Dương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động- TB&XH nhấn mạnh, năm 2019 ngành Lao động -TB&XH tỉnh Quảng Trị chọn Giáo dục nghề nghiệp là lĩnh vực đột phá; để hoàn thànhcác mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, đề nghị Phòngchuyên môn, các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Tham mưu sắp xếp, quy hoạch và phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệpphù hợp với thực tế, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh;Nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, các cơ sở đào tạo nghề; xây dựngĐề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị theo Kế hoạch số 84/KH-TU ngày 27/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị; Rà soát, đề xuất sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoạt động không hiệu quả.

3.Nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp:Thực hiện đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, gắn với giải quyết việc làm; chuyển đổi nghề nghiệp trước yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 264/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về đào tạo nghề cho lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020.

4.Tăng cường gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động và việc làm bền vững: Nâng cao chất lượng hoạt động dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực, nhu cầu việc làm và nhu cầu đào tạo theo lĩnh vực, ngành nghề, cấp trình độ đào tạo; xây dựng cơ sở dữ liệu về cung cầu thị trường lao động. Tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp, tăng cường liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với các doanh nghiệp..

5. Từng bước chuẩn hóa các điều kiện đảm bảo chất lượng trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện có hiệu quả các chuẩn về kỹ năng nghề quốc gia, chuẩn đầu ra, các chuẩn về điều kiện đảm bảo chất lượng (cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình, giáo trình; nhà giáo;...); Tiếp tục rà soát, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viêntại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người dạy nghề tại các doanh nghiệp.

6. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; thúc đẩy xã hội hóa, hợp tác quốc tế về giáo dục nghề nghiệp: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp; Thúc đẩy xã hội hóa về giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong và ngoài nước để đào tạo lao động có chất lượng cao./.

                                                           Tin bài: Hồng Phúc

Lần xem: 172  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 (7/3/2019)
  Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 (20/11/2018)
  Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (12/4/2018)
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng: Điểm sáng trong công tác truyền thông, phân luồng học sinh phổ thông (12/4/2018)
  Ngày hội “Thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm” năm 2018 (3/4/2018)
  Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị chào mừng kỷ niệm 35 ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) (21/11/2017)
  Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/2017)
  Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2017 (31/10/2017)
  Hội thi Thiết bị tự làm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Quảng Trị lần thứ I, năm 2017. (3/10/2017)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video