Chi tiết

Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị: Chặng đường 26 năm hình thành và phát triển

Ngày cập nhật: 19/06/2019 4:50:06 CH

         Từ một “cơ ngơi” nhỏ bé với bao bộn bề, khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay các cán bộ, công chức, viên chức, lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị qua các thời kỳ đã từng bước xây dựng nên một đơn vị phát triển, vững mạnh toàn diện, đóng góp nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu về giải quyết việc làm, nâng cao nguồn nhân lực và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng cũng như các mục tiêu về phát triển thị trường lao động của cả nước nói chung.

        Trong những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ 20, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, đối ngoại và an ninh quốc phòng. Song, nhìn tổng thể thì đất nước ta vẫn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Vấn đề giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, kinh tế - xã hội và hầu hết mọi người dân. Thực hiện Nghị quyết 120 ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong giai đoạn mới đã đề cập đến việc phát triển các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm. Ngày 17/3/1993, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết định số 146 quy định về quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm xúc tiến việc làm. Ngày 01/11/1993, Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Trị (nay là Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị) được thành lập theo quyết định số 1214 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Trị là một trong những đơn vị được thành lập khá sớm trong hệ thống các trung tâm xúc tiến việc làm trong cả nước. Khi mới thành lập Trung tâm chỉ có 3 cán bộ, cơ sở vật chất hầu như chưa có gì; nội dung, phương thức hoạt động chưa được định hình. Vốn liếng, tài sản lúc bấy giờ là trách nhiệm, lòng nhiệt tình, chung sức, chung lòng, suy nghĩ, tìm kiếm, tổ chức những bước đi thích hợp. Mặc dù còn gặp vô vàn khó khăn, thử thách, nhưng cán bộ của Trung tâm xúc tiến việc làm Quảng Trị đã nỗ lực, phấn đấu, từng bước tạo dựng và xếp đặt nên những “viên gạch” đầu tiên để hình thành một nền móng vững chắc cho sự phát triển, trưởng thành của đơn vị cho đến ngày hôm nay.

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, bước vào đầu những năm 2000, đặc biệt là từ năm 2002 đến nay, trong bối cảnh chuyển đổi và hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới, thị trường lao động ngày càng phát triển và hiện đại hóa. Đòi hỏi phải có sự chuyển đổi và nâng cao chất lượng hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng. Theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ LĐ-TB&XH, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm được đổi tên thành trung tâm giới thiệu việc làm và được Đảng, Nhà nước, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm, đầu tư cả về vật chất, nhân sự và tổ chức bộ máy. Đồng thời bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới và từng bước thống nhất, hoàn thiện phương thức hoạt động chung cho toàn hệ thống.

Đến năm 2010, hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được phân công đảm nhận thêm nhiệm vụ thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp, đây là một chính sách quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội ở nước ta. Điều đó khẳng định sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí của hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm, đặc biệt là sau sự ra đời của Luật Việc làm năm 2013, Nghị định 196/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm. Trong điều kiện đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã sớm chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, chuyển đổi nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, của các tổ chức, đơn vị liên quan để phát triển đơn vị về mọi mặt và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận.

Kết quả trong 26 năm qua đã tổ chức thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về thị trường lao động, thông tin liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lao động - việc làm, dạy nghề cho khoảng 650.000 lượt người và tổ chức, đơn vị; Tổ chức tư vấn về việc làm, học nghề và các chính sách liên quan đến pháp luật lao động, đào tạo nghề, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp cho khoảng 450.000 lượt người; Cung ứng, giới thiệu cho 35.320 lao động tìm được việc làm, trong đó đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là 4.250 lao động; Tuyển sinh đào tạo nghề, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho lao động tham gia xuất khẩu lao động và giới thiệu học nghề cho 13.400 lao động; Tổ chức hoạt động 168 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 32 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, cụm xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm đã tổ chức tiếp nhận đăng ký thất nghiệp cho 15.392 lao động và giải quyết hồ sơ, tham mưu cho lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định cho 15.146 lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp trên 127 tỉ đồng. Ngoài ra đã tư vấn, giới thiệu cho 1.971 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm được việc làm mới và 406 lao động tham gia học nghề.

Đồng thời với những kết quả ấn tượng nêu trên là sự thay đổi, chuyển mình, phát triển toàn diện, mọi mặt của đơn vị cả về nhân sự, tổ chức bộ máy, về nội dung, phương thức hoạt động đến các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Từ một số ít cán bộ trong những ngày đầu thành lập, đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Trung tâm là 27 người, phần lớn đều có trình độ đại học, trên đại học; Tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, tinh gọn gồm Ban Giám đốc, 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 02 văn phòng đại diện; Nội dung, phương thức hoạt động từng bước được hoàn thiện, thống nhất với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm của cả nước và phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương; Hơn thế, xuất phát từ điểm khởi đầu gần như chưa có gì với một dãy nhà cấp 4 được Sở LĐ-TB&XH bố trí vào năm 1993. Đến nay, Trung tâm đã đầu tư, xây dựng và đưa vào hoạt động tòa nhà làm việc, tòa nhà Sàn giao dịch việc làm khang trang, hiện đại với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.000 m2 trong khuôn viên gần 5.000 m2 tại Trung tâm Thành phố Đông Hà và 02 văn phòng đại diện tại Thị xã Quảng Trị và tại huyện Hướng Hóa. Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm và phục vụ đón tiếp, giao dịch với các đơn vị, tổ chức và người lao động ngày càng được được đầu tư, hoàn thiện, được đánh giá là một trong những Trung tâm có cơ sở vật chất, trang thiết bị khá tốt trong hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm của cả nước.

Bên cạnh đó, Trung tâm luôn vận động, tổ chức phát động cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia vào các hoạt động văn hoá - xã hội và các hoạt động khác do tỉnh và các Sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức. Tích cực tham gia các hội thi, hội diễn do Cục Việc làm, Sở LĐ-TB&XH tổ chức và đã đạt được kết quả cao tại các hội thi, hội diễn. Đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động luôn được quan tâm và ngày càng được cải thiện, nâng cao. Các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong Trung tâm cũng từng bước được hình thành, phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động và hàng năm đều được công nhận đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

Với những kết quả và đóng góp nêu trên, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị đã được Đảng, Nhà nước cũng như nhân dân, người lao động ghi nhận, đánh giá cao. Trong 26 năm qua, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 2003 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị nhiều lần vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Đặc biệt trong năm 2008, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2011 được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận “Đơn vị văn hoá xuất sắc”. Năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (lần 2). Năm 2017 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và năm 2018 được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Trong thời gian tới, với nhiệm vụ ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu không ngừng phát triển của xã hội nói chung và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói riêng, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng tầm với trách nhiệm được giao phó. Trung tâm sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội về lĩnh vực lao động - việc làm, đào tạo nghề và bảo hiểm thất nghiệp để thông tin, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và người lao động; Tập trung nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị trường lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt là tăng cường các hoạt động ở cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin thị trường lao động, tư vấn giới thiệu việc làm trong nước, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Phấn đấu hàng năm cung ứng, giới thiệu đạt từ 25% trở lên số lao động có việc làm trong tổng số lao động được tạo việc làm mới trong toàn tỉnh.

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Trung tâm cả về phẩm chất đạo đức và năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chú trọng nghiên cứu, vận dụng, tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động sự nghiệp để tăng nguồn thu sự nghiệp nhằm phục vụ tốt cho hoạt động của đơn vị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Trung tâm. Giữ gìn và phát huy danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc. Tích cực hưởng ứng, thực hiện các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện và các hoạt động khác do tỉnh Quảng Trị, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban ngành, đoàn thể tổ chức. Xây dựng môi trường làm việc văn minh, văn hóa nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động của Trung tâm cũng như các đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân và người lao động khi có nhu cầu đến làm việc, giao dịch tại đơn vị.

Phấn khởi trước những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước cũng như của tỉnh Quảng Trị 30 năm qua, đồng thời, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị càng ý thức sâu sắc về tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm nhằm tạo nên một động lực mới, niềm tin và khí thế mới để viết nên những chặng đường phát triển tiếp theo, với những kết quả, thành tựu cao hơn nữa, lớn hơn nữa để xứng đáng là địa chỉ tin cậy, uy tín đối với nhân dân, người lao động và các đơn vị, doanh nghiệp.

                                                         Trọng Luật

Lần xem: 173  Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
  Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị 30 năm trưởng thành và phát triển (23/6/2019)
  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị: Chặng đường 26 năm hình thành và phát triển (19/6/2019)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video