Dạy nghề

Ngày hội “Thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm” năm 2019
Cập nhật: 2/4/2019
Thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2019, ngày 30/3/2019, tại Trường Trung cấp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Tri, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối với Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội “Thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm” năm 2019.

Hội nghị triển khai công tác Giáo dục nghề nghiệp năm 2019 (7/3/2019)
Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018 (20/11/2018)
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (12/4/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video