Dạy nghề

Hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chào mừng Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
Cập nhật: 20/11/2018
Hướng tới kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018), Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ - Thể dục thể thao giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đội ngũ nhà giáo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (12/4/2018)
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện Hải Lăng: Điểm sáng trong công tác truyền thông, phân luồng học sinh phổ thông (12/4/2018)
Ngày hội “Thanh niên trường học với nghề nghiệp và việc làm” năm 2018 (3/4/2018)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video