Dạy nghề

Hội nghị ký kết đào tạo và tuyển dụng lao động nghề phi nông nghiệp năm 2019
Cập nhật: 30/5/2019
Ngày 28/5/2019, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết đào tạo và tuyển dụng lao động nghề phi nông ngiệp năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Thị Hải Yến- Phó Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Đại diện lãnh đạo của 09 cơ sở đào tạo nghề cùng với 11 Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nét mới trong công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp (30/5/2019)
Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng, hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh sau THCS và THPT. (15/5/2019)
Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp (15/5/2019)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy