Tin Đảng ủy

Hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 , khóa VIII về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Cập nhật: 24/8/2017
Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Cập nhật: 19/1/2017
Sáng ngày18 tháng 01 năm 2017, Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư, phó Bí thư và 106 cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động của 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động-TB&XH.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video