Tin Công đoàn

Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật
Cập nhật: 7/6/2017
Ngày 30/5/2017, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tham dự Hội nghị có gần 100 đoàn viên công đoàn đến từ 05 công đoàn cơ sở thành viên.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video