Tin Công đoàn

Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật
Cập nhật: 29/5/2019
Ngày 28/5/2018, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH tổ chức Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Xuân Trà-UVTV LĐLĐ tỉnh-Chủ tịch CĐVC tỉnh, Đ/c Hoàng Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Lao động-TB&XH cùng hơn 100 đoàn viên công đoàn đến từ 06 công đoàn cơ sở thành viên.

Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật
Cập nhật: 7/6/2017
Ngày 30/5/2017, Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị phổ biến các chính sách pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Tham dự Hội nghị có gần 100 đoàn viên công đoàn đến từ 05 công đoàn cơ sở thành viên.

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video

 

sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy sỉ sập sàn sisapsan si sap san bo si dam vay bo si bỏ sỉ đầm váy bỏ sỉ chuyen si dam vay chuyên sỉ đầm váy