Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm

Chung tay xây dựng môi trường làm việc “Không khói thuốc là”
Cập nhật: 3/6/2019
Nhân ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5), chúng ta tìm hiểu về tác hại của thuốc lá đối với con người, để góp phần tuyên truyền, giáo dục đưa tỷ lệ hút thuốc lá ngày càng giảm, xây dựng cuộc sống của mọi đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và gia đình mình sức khoẻ và hạnh phúc.

Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và thông tin một số nội dung dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)
Cập nhật: 3/6/2019
Để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có cơ sở tham gia dự thảo về Bộ luật Lao động (sửa đổi), đồng thời nắm bắt và triển khai thực hiện đúng các quy định mới của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, ngày 29/05/2019, tại Khách sạn Phụng Hoàng, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị thông tin một số nội dung dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) và phổ biến các nghị định mới được ban hành trong năm 2018 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Cập nhật: 24/5/2019
Ngày 20/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2019/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Quy định mới về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động
Cập nhật: 10/4/2019
Ngày 20/3/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Những người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cập nhật: 2/4/2019
Để trả lời kiến nghị của một số địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp về việc làm rõ đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam,

Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Cập nhật: 18/2/2019
Ngày 26 tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Kiến nghị một số giải pháp để thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo chương trình hành động số 138-CTHĐ/TU ngày 12/11/2018 của Tỉnh ủy Quảng Trị
Cập nhật: 14/1/2019
Chính sách bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, có tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, coi đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 25/12/2018
Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Tiền lương năm 2018 và tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Cập nhật: 25/12/2018
Tháng 12/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2018 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2019 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thông qua đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đôn đốc, nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trả tiền lương, tiền thưởng.

Ký kết quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/12/2018)
Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động trên địa bàn huyện Hướng Hóa (31/5/2018)
Những quy định cơ bản về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội (31/5/2018)
Mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (12/2/2018)
Tiền lương năm 2017 và tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/12/2017)
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (21/12/2017)
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp và định mức mức lao động (1/12/2017)
Một số điểm mới về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp (13/11/2017)
Hội nghị phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động (12/9/2017)
Điểm sáng thực hiện chính sách lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (5/7/2017)
Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội (6/6/2017)
Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam tổ chức cho toàn thể người lao động gặp mặt cuối năm (19/1/2017)
Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/12/2016)
Tiền lương năm 2016 và tiền thưởng Tết Dương lịch, Âm lịch 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (29/12/2016)
Hướng dẫn xây dựng nội quy lao động (20/12/2016)

Thông báo

Hình ảnh hoạt động

Tiếp nhận ý kiến

Video